ผลงานการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ดังนี้

จ. อุดรธานี
1. โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
2. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ .อุดรธานี
4. ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
5. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสำโรง
6. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
7. บริษัท เบนซ์โค้วยู่ฮะ จำกัด
8. บริษัท พี แอนด์ เค วอเตอร์เวิร์ค จำกัด
9. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน )
10. สำนักงานทนายความชนกสุดา
11. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโพศรี
12. ส .ทวีทรัพย์อพาร์ทเม้นท์
13. ร้าน V.T แหนมเนือง
14. ร้าน แมคเนื้อย่างเกาหลี
15. ร้านอาหารเดย์ไนซ์
16. ภัตตาคารสนมังกร
17. บริษัท อุดรนำธงชัย จำกัด (โฮมมาร์ท )
18. โครงการหมู่บ้านอุดรเลคแลนด์
19. โครงการหมู่บ้านสมใจ โฮมเพลส
20. หจก .อุดรสิริไพศาล
21. หจก .ฮ่องจือจั่นขนส่ง
22. หจก .เอส .ซี ออโต้
จ.หนองคาย
23. โรงพยาบาลหนองคาย
24. สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย
25. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย
26. บริษัท อาร์ยูไนเต็ด โฟล์ดิ้ง จำกัด
27. บริษัท ชัยชาญผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด
28. โรงพยาบาลโซ่พิสัย
จ.หนองบัวลำภู
29. โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
30. โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์
31. สำนักงานสาธารณสุขหนองบัวลำภู
32. โรงพยาบาลนากลาง
33. วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
จ.เลย
34. บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด สาขาเมืองเลย
35. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
36. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
37. โรงพยาบาลภูกระดึง
38. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
จ. สกลลนคร
39. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร
40. สถาบันวิจัยและฝึกอบรมเกษตรสกลนคร
จ. นครพนม
41. หอบังคับการบินนครพนม
42. สำนักงานคุมประพฤตินครพนม
43. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
จ. ยโสธร
44. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา


 
Faroh East Co.,Ltd.
Tel. 042-347255-8 / Fax. 042-347259

  All contents copyright © Faroh East Co.,Ltd. All rights reserved.