บริษัทฟาโรห์อีสต์ จำกัด เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ที่ จ. อุดรธานี
โดยมีธุรกิจ ในเครื่อค่าย ดังนี้
       - บริการป้องกันและกำจัดแมลง
     - บริการทำความสะอาด และจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดทุกชนิด
     - บริการรักษาความปลอดภัย
     - ร้านอาหาร "ฟาโรห์เฮ้าส์"

   บริการป้องกันและกำจัดแมลง
   ฟาโรห์อีสต
์ มีวิวัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อค้นหาแนวความคิด วิธีการใหม่ๆ
ในการป้องกัน และกำจัดปลวก มด หนู ยุง และ แมลงวัน รวมถึงสัตว์รบกวนชนิดต่างๆ
ทั้งนี้เนื่องจากฟาโรห์อีสต์  ตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เมื่อได้รับแจ้งจากพนักงาน
Call Center ทางฝ่ายขายจะติดต่อกลับลูกค้าและเข้าไปสำรวจพื้นที่โดยเร็วที่สุด
ฟาโรห์อีสต์ให้ความสำคัญต่อการสำรวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์อย่างมืออาชีพ
เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการกำจัดแมลง

   บริการทำความสะอาด และจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดทุกชนิด
   ฟาโรห์อีสต์
เป็นบริษัทที่ให้บริการดูแลรักษาความสะอาด
มีหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสบการณ์ ประกอบกับอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
จึงสามารถให้การบริการทำความสะอาดของบริษัทมีศักยภาพสูง
และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานของทั้งทางภาครัฐและเอกชน

  บริการรักษาความปลอดภัย
   พนักงานรักษาความปลอดภัยของฟาโรห์อีสต์ผ่านการฝึกอบรม
อย่างเข้มงวด ตามหลักสูตรมาตรฐานของสมาคมรักษาความปลอดภัย
แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน
ด้านพื้นฐานการฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบัติงานจริง รวมถึงการ
รักษาความปลอดภัยเฉพาะด้านและการรักษาความปลอดภัยชั้นสูง

      ทุกธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากลูกค้า เป็นอย่างดี เนื่องจากทางบริษัทฯ
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และให้บริการอย่างดีเลิศ สร้างความประทับใจให้กับ
ผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงปัจจุบันนี้
      บริษัทมีความยินดี และ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ เข้าชมรายละเอียดในเว็บไซท์
ของเราในหน้าถัดไปค่ะ

 
Faroh East Co.,Ltd.
Tel. 042-347255-8 / Fax. 042-347259

  All contents copyright © Faroh East Co.,Ltd. All rights reserved.