ฟาโรห์อีสต์ เป็นบริษัทที่ให้บริการดูแลรักษาความสะอาด
มีหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสบการณ์ ประกอบกับอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
จึงสามารถให้การบริการทำความสะอาดของบริษัทมีศักยภาพสูง
และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานของทั้งทางภาครัฐและเอกชน
โดยที่บริษัทได้ให้ความสำคัญในสามสิ่งหลัก คือ

   1. ด้านอุปกรณ์และ น้ำยาทำความสะอาด บริษัทได้ทำการเลือกอุปกรณ์
ที่เหมาะสม ทันสมัยและสวยงาม เพื่อเหมาะสำหรับการทำงานในแต่ละสถานที่ทำงาน
นอกจากนั้นบริษัทยังได้ร่วมมือกับผู้ผลิตน้ำยาทำความสะอาดชั้นนำของโลก
(SC Johnson & Son) ทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำน้ำยาและวิธีการ ต่างๆ
ที่ใช้ในการทำความสะอาด อย่างถูกต้องและให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด

   2.
บุคลากร บริษัทให้ความสำคัญในด้านบุคลากรเพราะเราเชื่อว่า
“บริการที่มีคุณภาพ มาจากบุคคลกรที่มีคุณภาพ” โดยเราได้จัดให้บุคลากรของบริษัท
ได้รับการอบรม และได้รับประกาศนียบัตร จากสมาคมอาหารและยา
รวมทั้งสมาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศ

   3.
บริการ การบริการที่ดีที่สุด ถือเป็นหัวใจหลักของบริษัทของเรา
เราเต็มใจที่จะทุกทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกค้าทุกคนประทับใจในบริการของเรา

   - การทำความสะอาดพื้นที่พิเศษ นอกเหนือจากบริการทำความสะอาดภายใน
และภายนอกสถานที่อยู่อาศัย สำนักงาน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า และโรงแรมแล้ว
ฟาโรห์อีสต์ ยังมีความรู้ความชำนาญในการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม
ที่ต้องการการดูแลด้านความสะอาดเป็นพิเศษ อาทิ โรงเรียน ห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ห้องผ่าตัด ห้องทดลอง และห้องปลอดเชื้อในโรงงานต่างๆ

   - การทำความสะอาดกระจกสูง เป็นเพียงหนึ่งในงานประจำของบริษัทเท่านั้น
พนักงานทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูงของฟาโรห์อีสต์ได้รับการอบรม
เป็นอย่างดีโดยใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดผสมผสานกับเทคนิคระดับมืออาชีพ
ด้วยระบบล็อคสองชั้น (ABSEILING)
   นอกจากนี้ บริการทำความสะอาดของฟาโรห์อีสต์ยังครอบคลุมถึง
การทำความสะอาดฝาผนังกระจก (CURTAIN WALL)
ผนังกำแพงที่สูง (Facade ) การทำความสะอาดห้องเพดานสูง
และช่องไฟที่ติดตั้งอยู่สูงภายในอาคาร หรือ โคมไฟ คริสตัล (Chandelier)

   -
การทำความสะอาดพื้นหินอ่อนและหินแกรนิต  ฟาโรห์อีสต์ มีบริการ
ทำความสะอาด ฟื้นฟูสภาพ และบำรุงรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งาน
รวมทั้งบริการรักษาความสะอาดพรม ผ้าม่าน และเฟอร์นิเจอร์ในอาคาร

ผลงานการบริการทำความสะอาดของบริษัทฯ
 
Faroh East Co.,Ltd.
Tel. 042-347255-8 / Fax. 042-347259

  All contents copyright © Faroh East Co.,Ltd. All rights reserved.