บริษัทฟาโรห์อีสต์ จำกัด ตั้ง อยู่ ณ เลขที่ 567 ถ.รอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
โดยคุณสุรางค์ ทับทิม กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ก่อตั้ง ก่อนหน้านั้นคุณสุรางค์ ได้ประกอบธุรกิจ
เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ น้ำยาทำความสะอาด และอุปกรณ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวกับงานทำความสะอาด ให้แก่โรงพยาบาล และหน่วยงานราชการต่างๆ
ในเขตพื้นที่ภาคอีสานเป็นระยะเวลา กว่า 10 ปี จึงมีความรู้ ความชำนาญ เรื่อง
น้ำยาเคมีและอุปกรณ์ทำความสะอาด ต่างๆ เป็นอย่างดี

    ต่อมา ในปี พศ.2534 คุณสุรางค์ จึงได้ก่อตั้ง บริษัฟาโรห์อีสต์ จำกัด
โดยงานบริการของเราสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังต่อไปนี้

    บริการทำความสะอาด
   • บริการรักษาความปลอดภัย
   • บริการกำจัดปลวกและแมลง
   • บริการพนักงานขับรถยนต์

    ในระยะ 15 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฟาโรห์อีสต์ จำกัด เติบโตอย่างต่อเนื่อง
และได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี
ไม่ว่าจากงานตกลงจ้างหรืองานประมูลตามหน่วยงานราชกาลต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานศึกษา
เทศบาลเมือง ศาลากลาง ท่าอากาศยาน ศาลตัดสินคดีความ ธนาคาร โรงงาน รวมถึงห้างสรรพสินค้า
ซึ่งพื้นที่ที่ทางบริษัทให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตภาคอีสาน
โดยในปัจจุบันบริษัทมีพนักงานประจำทั้งสิ้นประมาณ 600 คน
และในอนาคตเราคาดหวังที่จะขยายการให้บริการไปทั่วประเทศ 

 

 

    บริษัทฟาโรห์อีสต์จำกัด มีทีมบริหารงานและปฏิบัติการที่มีความชำนาญ
รวมทั้งมีการเอาใจใส่ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีความต่อเนื่องในการ
ให้บริการหลังการขาย โดยปณิธานที่ทางผู้บริหารและทีมงานทุกคนพึงระลึก
ไว้ในใจเสมอ คือ "เราต้องเป็นหนึ่งในอีสาน"

    และถึงแม้ว่า บริษัทฟาโรห์อีสต์ จำกัด จะไม่มีบริษัทแม่มาจากต่างประเทศ
แต่เราไม่เคยมองว่าเป็นจุดอ่อน (Weekness) ของบริษัทแต่อย่างใด ในทาง
ตรงกันข้ามเรากลับมองว่า เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
บริษัทฟาโรห์อีสต์ จำกัด เป็น "บริษัทของคนไทย บริการให้คนไทย"
ฉันญาติพี่น้อง เราอยากให้ทุกคนอยู่ในที่ที่ปลอดภัย ปราศจากปลวกและแมลง
รวมทั้งมีความปลอดภัยทางด้านชีวิต-ทรัพย์สิน โดยเรามีเจ้าที่รักษาความปลอกภัย
ที่คอยตรวจขันดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เราเชื่อว่าคนไทยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จากการที่ได้พักอาศัยหรือทำงานในสถานที่ที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค หรือฝุ่นละออง
ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ ส่งผลโดยตรงต่อภาวะจิตใจและประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น

 

ข่าวสารความสำเร็จของเราที่ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
- นสพ. ประชาคม
- นิตยสาร HOME CATV

     
     บ.ฟาโรห์อีสต์ ได้รับรางวัล สุดยอดส้วมระดับประทศ แห่งปี 2549
ระดับประเทศ ประเภทสถานีขนส่ง (ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ อุดรธานี)

 

 

 
     นาง อรุณ ชั้นงาม พนักงานทำความสะอาด ของบริษัทฟาโรห์อีสต์ จำกัด ซึ่งประจำอยู่ที่โรงพยาบาลวัฒนา ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางรถจักรยานยนต์ ในระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2550
     ทางบริษัทฟาโรห์อีสต์ จำกัด จึงได้มอบ "เงินกองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห์" แก่มารดาของนาง อรุณ ชั้นงาม เป็นจำนวนเงิน
36,450 บาท

 

 

บริษัท ฟาโรห์อีสต์ จำกัด
567 ถ.รอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Tel : 042-347255-8
Fax : 042-347259

E-mail : ohyammy@hotmail.com
                rongrog@hotmail.com
 
Faroh East Co.,Ltd.
Tel. 042-347255-8 / Fax. 042-347259

  All contents copyright © Faroh East Co.,Ltd. All rights reserved.